Paslaugų Teikimo Sąlygos

 

1. Apibrėžimai ir Sutarties Objektas

1.1. Šios Paslaugų Teikimo Sąlygos (toliau vadinamos "Sąlygomis") yra sutartis tarp MB Memocasting (toliau vadinama "Įmonė") ir bet kurio fizinio arba juridinio asmens (toliau vadinamo "Vartotoju"), kuris naudojasi Įmonės teikiamomis paslaugomis arba aplanko jos internetinėje svetainėje.

1.2. Šios Sąlygos nustato taisykles ir sąlygas, pagal kurias teikiamos visos paslaugos, kurios yra aprašytos Įmonės svetainėje.

2. Paslaugos Teikimas

2.1. Įmonė įsipareigoja teikti Vartotojui paslaugas, kurios yra aprašytos jos svetainėje. Kainodara už šias paslaugas gali būti nurodyta atskirai arba vadovaujantis atitinkamomis sutartimis.

2.2. Paslaugų teikimo sąlygos ir taisyklės gali būti keičiamos ir atnaujinamos Įmonės nuožiūra. Vartotojai turėtų reguliariai tikrinti šias sąlygas atnaujinimų požiūriu.

3. Privatumas ir Duomenų Tvarkymas

3.1. Įmonė įsipareigoja saugoti ir tvarkyti Vartotojo asmens duomenis vadovaudamasi galiojančiais duomenų apsaugos įstatymais ir privatumo politika, kurios detalės yra pateiktos Įmonės svetainėje.

4. Atsakomybės Ribojimas

4.1. Vartotojas sutinka, kad naudojimas paslaugomis yra jo asmeninės atsakomybės objektas. Įmonė neatsako už bet kokius nuostolius ar žalą, kurią Vartotojas gali patirti naudodamasis paslaugomis arba svetaine.

5. Reklama ir Komunikacija

5.1. Vartotojai gali sutikti gauti komercinius pranešimus nuo Įmonės, jei jie užsisako šiuos pranešimus. Vartotojai gali bet kuriuo metu atsisakyti gauti komercinius pranešimus.

6. Sutarties Pabaiga

6.1. Šios Sąlygos tampa veiksmingos nuo to momento, kai Vartotojas naudojasi paslaugomis arba aplanko Įmonės svetainę, ir jis sutinka su visomis šiomis sąlygomis.

6.2. Vartotojai gali nutraukti sutartį su Įmone bet kuriuo metu, nebesinaudodami jos paslaugomis ir uždarydami savo paskyrą, jei tokia yra.

7. Galutinės Nuostatos

7.1. Šios Sąlygos yra taikomos visiems Vartotojams ir yra privalomos visiems, kurie naudojasi paslaugomis arba aplanko Įmonės svetainę.

7.2. Jeigu Vartotojai turi papildomų klausimų arba reikia informacijos apie šias sąlygas, jie gali susisiekti su Įmone naudodamiesi pateiktais kontaktiniais duomenimis.

Kontaktiniai Duomenys